logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เปิดการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท จำนวน ๓ วาระ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เปิดการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท จำนวน ๓ วาระ

๑. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (จ่ายแลกไม่เกิก ๑๐ เหรียญ ต่อ ๑ เลขประจำตัวประชาชน)

๒. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (จ่ายแลกไม่จำกัดจำนวน)

๓. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์   (จ่ายแลกไม่จำกัดจำนวน)

**จ่ายแลกตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป***

25 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดแพร่
  30 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ.256...
  26 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ...
  25 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง