logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เปิดการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท จำนวน ๓ วาระ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เปิดการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท จำนวน ๓ วาระ

๑. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (จ่ายแลกไม่เกิก ๑๐ เหรียญ ต่อ ๑ เลขประจำตัวประชาชน)

๒. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (จ่ายแลกไม่จำกัดจำนวน)

๓. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์   (จ่ายแลกไม่จำกัดจำนวน)

**จ่ายแลกตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป***

25 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เปิดการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฌแลิมพระเกียรติ พร...
  11 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • มาตรการให้ผู้เช่าสามารถผ่อนหรือเลื่อนชำระค่าเช่า
  23 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ "TRD SM...
  7 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง