logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ขอเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า "กาดวังปลาโป่งศรี วิถีไตลื้อ ไทล้านนา" ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ในวันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ขอเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า "กาดวังปลาโป่งศรี วิถีไตลื้อ ไทล้านนา"

ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าของสะสม ของเก่าหายาก

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการตั้งบูธจำหน่ายสินค้าธงฟ้าของสนง.พาณิชย์จังหวัดแพร่ พร้อมทั้ง

เชิญรับฟังการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร. 753 (บางส่วน)

ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ในวันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

7 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • มาตรการให้ผู้เช่าสามารถผ่อนหรือเลื่อนชำระค่าเช่า
  23 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ "TRD SM...
  7 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเ...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง