logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการ "สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ รักต้นไม้ รักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว"

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวจันทร์สม  เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่

ร่วมกิจกรรมโครงการ "สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ รักต้นไม้ รักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว"

เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการของจังหวัดแพร่ และจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน

เพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่

 

 

 

 

 

2 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีรับมอบเกียรติบัตร "องค์กร คุณธรรมต้นแบบ" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชา...
  8 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราค...
  20 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ...
  27 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง