logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564  เรื่อง

     1. การกำหนดราคาประเมินที่ดินในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 8 อำเภอ

     2. การจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ จำนวน 8 อำเภอ

     3. การกำหนดราคาประเมินในสิ่งปลูกสร้างจังหวัดแพร่ จำนวน 69 แบบ

     4. การปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

 

20 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีรับมอบเกียรติบัตร "องค์กร คุณธรรมต้นแบบ" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชา...
  8 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ...
  27 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรั...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง