logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐น. นางสาวสกาวเดือน พาลีบัตร ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐น. นางสาวสกาวเดือน พาลีบัตร ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วม “ พิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

อัลบั้มภาพ

25 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 •  พิธีรับมอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและคุณธรรมต้น...
  8 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก (ตักบาตรทำบุ...
  21 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง