logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

 

 

14 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีรับมอบเกียรติบัตร "องค์กร คุณธรรมต้นแบบ" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชา...
  8 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราค...
  20 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ...
  27 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง