logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ "อยู่บ้าน ปลูกหญ้า ปันสุขสู่ชุมชน ระยะที่ 2" ในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าล้อพัฒนา

ในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564  นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ 

ร่วมโครงการ "อยู่บ้าน ปลูกหญ้า ปันสุขสู่ชุมชน ระยะที่ 2" ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังผระจำจังหวัดแพร่ 

ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าล้อพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

 

 

 

4 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารั...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกในที่รา...
  20 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด...
  2 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง