logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ "อยู่บ้าน ปลูกหญ้า ปันสุขสู่ชุมชน ระยะที่ 2" ในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าล้อพัฒนา

ในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564  นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ 

ร่วมโครงการ "อยู่บ้าน ปลูกหญ้า ปันสุขสู่ชุมชน ระยะที่ 2" ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังผระจำจังหวัดแพร่ 

ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าล้อพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

 

 

 

4 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีรับมอบเกียรติบัตร "องค์กร คุณธรรมต้นแบบ" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชา...
  8 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราค...
  20 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ...
  27 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง