logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ จิตอาสา คบจ.แพร่ ทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ จิตอาสา คบจ.แพร่ ทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างฝายชะลอน้ำ

ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

 

 

27 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีรับมอบเกียรติบัตร "องค์กร คุณธรรมต้นแบบ" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชา...
  8 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราค...
  20 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรั...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง