logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี ณ กาดสามวัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อัลบั้มภาพ

23 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  2 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  2 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารัก...
  18 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 127 ครั้ง