logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ นำโดยนางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ได้จัดงานวังปลาโป่งศรี วิถีไตลื้อ ไทล้านนา ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ นำโดยนางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ 

ได้จัดงานวังปลาโป่งศรี วิถีไตลื้อ ไทล้านนา ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3/2564

ซึ่งเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นราคาประเมินที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ" พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าของสะสม

ของเก่าหายาก ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร.753 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด ในการจัดงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่

ท้องถิ่น อสม. และภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี รวมร้านค้าจำนวน 47 ร้านค้า มีเงินหมุนเวียนประมาณ 98,500.- บาท

25 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ "อยู่บ้าน ปลูกหญ้า ปั...
  4 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารั...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกในที่รา...
  20 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง