logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก (ตักบาตรทำบุญ สุขใจ๋แต้ จิบกาแฟบนเมก) บริเวณบนเมกริมคือ ในกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.50 น. นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก (ตักบาตรทำบุญ สุขใจ๋แต้ จิบกาแฟบนเมก) บริเวณบนเมกริมคือ ในกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี โดยวันนี้มีส่วนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพให้บริการ สำหรับการทำบุญตักบาตรบนเมกนั้น ทางเทศบาลเมืองแพร่ได้จัดพิธีขึ้นในทุกเช้าวันพุธ ซึ่งจะมีพระสงฆ์รับบิณฑบาตอยู่บนเมก ซึ่งที่นี้หมายถึงกำแพงเมืองเก่า ซึ่งเป็นคันดินสร้างขึ้นในอดีตเพื่อป้องกันศัตรูรุกราน มีคูเมืองอยู่ด้านล่างเรียกว่าน้ำคือ จึงเป็นกำแพงเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดล้อมรอบพื้นที่เมืองในอดีตของโกศัยนคร และชาวบ้านเรียกกันว่า เมกมาจนถึงปัจจุบัน

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 •  พิธีรับมอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและคุณธรรมต้น...
  8 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐น. นางสาวสกาวเดือน พาลีบัตร ตำแหน่งผู้อำนวยการส...
  25 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง