logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดแก่งหลวง ตำบลแม่ปาน อำเภออำเภอลอง จังหวัดแพร่

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดแก่งหลวง ตำบลแม่ปาน อำเภออำเภอลอง จังหวัดแพร่

อัลบั้มภาพ

23 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  2 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  2 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่...
  23 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง