logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายเอนก ภู่เรือน ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณตลาดบ้านธรรมเมือง หมู่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย งามบ้านงามเมือง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อัลบั้มภาพ

11 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 •  พิธีรับมอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและคุณธรรมต้น...
  8 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐น. นางสาวสกาวเดือน พาลีบัตร ตำแหน่งผู้อำนวยการส...
  25 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง