logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 “วันอานันทมหิดล"

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.  นางสาวสกาวเดือน   พาลีบัตร  ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 “วันอานันทมหิดล” ณ บริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

อัลบั้มภาพ

9 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 •  พิธีรับมอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและคุณธรรมต้น...
  8 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐น. นางสาวสกาวเดือน พาลีบัตร ตำแหน่งผู้อำนวยการส...
  25 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง