logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกในที่ราชพัสดุชุมชนบ้านสันกลาง ซึ่งราษฎรยินยอมรับเงื่อนไขการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ รวมจำนวน 156 แปลง/ราย

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกในที่ราชพัสดุชุมชนบ้านสันกลาง 

ซึ่งราษฎรยินยอมรับเงื่อนไขการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ รวมจำนวน 156 แปลง/ราย

 

รายละเอียด :  เมื่อวันที่ 19 - 20 เมษายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ นำโดยนางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกัน ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกในที่ราชพัสดุชุมชนบ้านสันกลาง พร้อมตอบข้อซักถามให้กับราษฎร ซึ่งราษฎรยินยอมรับเงื่อนไขการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตรและเพื่ออยู่อาศัย รวมจำนวนทั้งหมด 156 แปลง/ราย ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร. 685 และ พร. 686 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสันกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

20 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ "อยู่บ้าน ปลูกหญ้า ปั...
  4 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารั...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด...
  2 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง