logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 เรื่องคัดค้านราคาประเมินที่ดินและการปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ดินบริเวณโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยมีนางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่     พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

อัลบั้มภาพ

2 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  2 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่...
  23 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารัก...
  18 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 127 ครั้ง