logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

อัลบั้มภาพ

18 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 127 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  2 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งท...
  2 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่...
  23 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง