logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ายสำเริง  งามวงศ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน
 

นายชัยวัฒน์  ศรีสมนึก

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560
 

 

นายสมปอง ไชยโย

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
 
 
นายสุวพงศ์ สงวนศักดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554
 
 
นายสมหมาย แย้มยศ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551
6 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1204 ครั้ง